CÔNG TY CỔ PHẦN ABANK VIỆT NAM

Nền tảng kết nối giữa các hãng bảo hiểm và khách hàng

  1. Điểm nổi bật

- Thị trường BHNT quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng đến 25% tại Việt Nam
- Founder có 12 năm kinh nghiệm trong BHNT và kinh doanh
- Dòng doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tốt thời gian gần đây

  1. Tổng quan ngành

  1. Điểm khác biệt của ABANK

  1. Doanh thu dự kiến

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Gọi vốn 5 Tỷ VNĐ cho 12.5% cổ phần

  • 1 Tỷ VNĐ: Phát triển App
  • 1 Tỷ VNĐ: Marketing
  • 1 Tỷ VNĐ: Đầu tư cơ sở vật chất
  • 1 Tỷ VNĐ: Chi phí Cố định, Vốn lưu động
  • 1 Tỷ VNĐ: Dòng tiền hoạt động