CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI QUANG THỦY

  1. Điểm nổi bật

- Được ủng hộ bởi nhiều ban ngành địa phương và UBND tỉnh Bến Tre
- Sử dụng công nghê Sseng giúp lọc được nước trực tiếp, độ tinh khiết cao
- Lãnh đạo là ông Cao Ngọc Vinh có nhiều năm kinh nghiệm

  1. Tổng quan ngành

  1. Tổng quan doanh nghiệp

  1. Tài chính tương lai

 

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Gọi 68.5 Tỷ VNĐ cho 30% dùng để hoàn thiện dự án nhà máy nước sạch Đại Quang Thủy tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.