CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THIÊN PHÚ

  1. Điểm nổi bật

- Tận dụng vùng đất rừng tự nhiên để trồng các cây dược liệu quý
-Các sản phẩm về dược liệu đa dạng, hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà không gây tác dụng phụ
-Đội ngũ lãnh đạo, nhân viên nhiều kinh nghiệm, có hiểu biết sâu rộng về dược phẩm

  1. Tổng quan ngành

Ngành Chế Biên Chế Tạo

- Doanh thu ngành 2020: 1,050,711 Tỷ VNĐ

- Tốc độ tăng trường ngành 2020: 5.82%

- Doanh thu ngành dự tính năm 2030: 1,846,460 Tỷ VNĐ

  1. Dự án nhà máy dược liệu Thiên Phú

  1. Tài chính tương lai

 

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Giá trị định giá : 18 Tỷ VNĐ

  • Gọi 20 tỷ VNĐ cho 52,36% cổ phần