CÔNG TY CỔ PHẦN FINLIFE VIỆT NAM

Nền tảng kết nối giữa các hãng bảo hiểm và khách hàng

Điểm nổi bật

- Thị trường BHNT quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng đến 25% tại Việt Nam
- Founder có 12 năm kinh nghiệm trong BHNT và kinh doanh
- Dòng doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tốt thời gian gần đây

Kế hoạch sử dụng vốn

Gọi vốn 5 Tỷ VNĐ cho 12.5% cổ phần

  • 1 Tỷ VNĐ: Phát triển App
  • 1 Tỷ VNĐ: Marketing
  • 1 Tỷ VNĐ: Đầu tư cơ sở vật chất
  • 1 Tỷ VNĐ: Chi phí Cố định, Vốn lưu động
  • 1 Tỷ VNĐ: Dòng tiền hoạt động