CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACCACA VIỆT NAM

 

  1. Điểm nổi bật

- Doanh thu liên tục tăng trưởng qua các năm

- Nguồn khách hàng ổn định, 97,5% là tái sử dụng

- Quy mô ngành lớn, tốc độ tăng trưởng ổn định 6%/năm

  1. Tổng quan ngành

  1. Tổng quan doanh nghiệp

Macca Nutrition Việt Nam – Khẳng định là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phân phối hạt Macca và các sản phẩm được chiết xuất từ Macca tại Việt Nam và khu vực ĐÔNG NAM Á.

  1. Cơ cấu doanh thu

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Gọi 215 tỷ VNĐ cho 30% cổ phần 

  • 50% : Vốn lưu động và phát triển sản phẩm, kênh bán hàng
  • 30% : Xây dựng nhà máy
  • 20%: Phát triển vùng nguyên liệu