CÔNG TY HẢI HÀ

  1. Điểm nổi bật

- Đối tác chiến lược cung cấp hộp gỗ độc quyền của Tập đoàn Viettel

- Mảng viên gỗ nén đã có bao tiêu đầu ra 100%

- Ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành gỗ và xúc tiến thương mại

  1. Tổng quan ngành

Tổng quan Ngành sản phẩm gỗ

• Quy mô thị trường năm 2019: 478 triệu USD

• Tốc độ tăng trưởng: 13,5%

• Quy mô thị trường năm 2024: 900 triệu USD

 

  1. Tổng quan doanh nghiệp

  1. Tài chính tương lai

 

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Nhà máy viên nén gỗ

% Cổ phần

 

Gọi 164.400.000.000 VNĐ

60%

 

- 80% - 132,2 tỷ đồng: Nhà xưởng, TSCĐ

- 9% - 15 tỷ đồng: Vốn lưu động- Vật tư

- 1% - 2 tỷ đồng: Vốn lưu động – Tiền Lương

- 9% - 15 tỷ đồng: Chi phí vận hành và quản lý