CÔNG TY TNHH MTV MINH QUANG

  1. Điểm nổi bật

- Sản phẩm đa dạng phù hợp với giá thành và yêu cầu của khách hàng.
- Tạo công ăn việc làm ổn định, môi trường nghiên cứu cho các lao động, kỹ sư
- Các sản phẩm đóng tàu vỏ thép, vỏ gỗ đáp ứng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của cục đăng kiểm Việt Nam.

  1. Tổng quan ngành

Ngành Chế Biên Chế Tạo

- Doanh thu ngành 2020: 1,050,711 Tỷ VNĐ 

- Tốc độ tăng trường ngành 2020: 5.82%

- Doanh thu ngành dự tính năm 2030: 1,846,460 Tỷ VNĐ

  1. Tổng quan doanh nghiệp

  1. Tài chính tương lai

 

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Định giá là 30.4 Tỷ VNĐ => Gọi 22.5 Tỷ VNĐ cho 42.5% cổ phần