Công Ty TNHH Tam Phát

  1. Điểm nổi bật
  • Doanh thu đều, lợi nhuận tăng trưởng trong 3 năm gần đây
  • Founder có kinh nghiệm lâu năm về sản xuất kinh doanh gỗ ép xuất khẩu
  • Nguồn đầu vào và đầu ra ổn định
  1. Tổng quan ngành

  1. Tổng quan doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tam Phát là một trong những nhà máy sản xuất gỗ ván ép chất lượng cao đầu tiên của Việt Nam có chứng chỉ CARB P2 của Hoa Kỳ với tổng diện tích 42.700m2 bao gồm 3.500m2 nhà xưởng, 1200,2 nhà kho, 300m2 khu sinh hoạt khác.

  1. Cơ cấu doanh thu

57% Doanh thu từ Nội Địa

43% Doanh thu từ Xuất Khẩu

  1. Kế hoạch sử dụng vốn

Huy động 25 tỷ VNĐ cho 23% cổ phần:

  • 5 tỷ VNĐ : Bổ sung vốn lưu động
  • 20 tỷ VNĐL Mua lại cổ phần