CÔNG TY TNHH XNK TỔNG HỢP VI KHANH

 1. Điểm nổi bật

- Doanh thu liên tục tăng trưởng qua các năm

- Nguồn khách hàng ổn định, 97,5% là tái sử dụng

- Quy mô ngành lớn, tốc độ tăng trưởng ổn định 6%/năm

 1. Tổng quan ngành

 1. Tổng quan doanh nghiệp

Công ty TNHH W.R.Grace

Ngành kinh doanh cốt lõi:

 • Sản phẩm xây dựng
 • Vật liệu tráng và bao phủ
 • Chất xúc tác lọc dầu
 • Sản phẩm Sillica

Ưu điểm của Grace:

 • Hoạt động nghiên cứu phát triển
 • Hỗ trợ kỹ thuật tại công trường tốt

Có 125 phân xưởng và văn phòng kinh doanh

Doanh số trung bình mỗi năm trên toàn thế giới là 2 tỷ USD

 

 

 1. Tài chính tương lai

 1. Kế hoạch sử dụng vốn

Huy động 51% cổ phần trở lên cho 40 tỷ VNĐ trở lên