Sản phẩm của quỹ


Tên sản phẩm

Đầu tư trực tiếp có kiểm soát

Mô tả

Gói đầu tư chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn đầu tư thị trường sơ cấp với mục đích đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn sớm với hình thức đầu tư cổ phần. 

Mong muốn lớn nhất của nhà đầu tư với gói đầu tư này sẽ là sự phát triển của doanh nghiệp, bạn có thể nhận cổ tức khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Hoặc khi doanh nghiệp bước sang vòng gọi vốn tiếp theo, việc chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp sẽ đem lại thặng dư giá trị cổ phần cho bạn.
Hãy cùng xem mô tả chi tiết gói đầu tư này bạn nhé!

Cùng đăng ký đầu tư theo form bên dưới để nhận hợp đồng chi tiết!

Bản quyền © 2020 BestB Capital