Sản phẩm của quỹ


Tên sản phẩm

Ủy thác đầu tư an toàn 100%

Mô tả

Gói đầu tư ủy thác 100% KIẾN TẠO GIÁ TRỊ được xây dựng nhằm tạo ra môi trường đầu tư uy tín thể hiện qua sự minh bạch cũng như hiệu quả đối với mỗi khoản dải ngân vào doanh nghiệp.
Hoạt động ủy thác đầu tư giúp bạn vừa tiết kiệm vừa đầu tư, hoạt động này không chỉ đem lại cho bạn lợi nhuận mỗi năm mà còn giúp nền kinh tế phát triển. Bởi nguồn vốn ủy thác sẽ được BestB Capital đầu tư cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều giá trị cho chuỗi cung ứng. Bạn sẽ không phải lo tới mức độ rủi ro của khoản đầu tư, Quỹ cam kết bảo lãnh không rủi ro cho khoản đầu tư của bạn.
Cùng xem chi tiết bạn nhé!

Cùng đăng ký đầu tư theo form bên dưới để nhận hợp đồng đầu tư cùng BestB bạn nhé!

Thông tin đầu tư

Bản quyền © 2020 BestB Capital