Sản phẩm của quỹ


Tên sản phẩm

Uỷ thác đầu tư linh hoạt

Mô tả

Sản phẩm đầu tư ủy thác linh hoạt là sản phẩm dành cho Nhà Đầu Tư đã có kiến thức đầu tư nền tảng. 

Bạn cần hiểu rằng quá trình một doanh nghiệp phát triển giống như cuộc sống của chúng ta, cũng có lúc thăng, khi trầm. Điều này có nghĩa việc đầu tư vào doanh nghiệp không phải lúc nào cũng “thắng”. Bản chất việc đầu tư vào doanh nghiệp ở thị trường sơ cấp ( DN chưa lên sàn chứng khoán) hay thị trường thứ cấp (DN chưa lên sàn chứng khoán) đều sẽ có rủi ro nhất định. Khi bạn chọn đồng hành đầu tư cùng BestB với sản phẩm “đầu tư ủy thác linh hoạt” này hãy hiểu rằng bạn đang tham gia đầu tư thị trường sơ cấp.
Tại BestB Capital chúng tôi cố gắng tạo ra môi trường đầu tư với sự minh bạch nhất, đồng thời kết hợp công cụ quản lý dòng tiền giúp việc đầu tư giảm thiểu được tối đa rủi ro.

Với sản phẩm đầu tư này bạn sẽ được chúng tôi chỉ định đầu tư vào một trong các doanh nghiệp được gợi ý dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi, BestB sẽ thực hiện vai trò lên kế hoạch giải ngân và kế hoạch KPI tương ứng với nguồn vốn của bạn đầu tư vào doanh nghiệp.

Trong vòng 3 năm đầu tư BestB cam kết lãi suất cố định cho khoản đầu tư của bạn là 9%/năm. Suốt 3 năm đầu tư bạn sẽ nhận được báo cáo, phân tích tình hình khoản đầu tư vào doanh nghiệp. BestB sẽ gợi ý bạn ra quyết định có hoán đổi hình thức đầu tư từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần hay không!

Việc nắm giữ cổ phần của 1 doanh nghiệp tiềm năng trong thị trường sơ cấp sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội sinh lời trong tương lai. Cụ thể:
- Bạn nhận được cổ tức khi doanh nghiệp có lợi nhuận

- Bạn có thể chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới khi doanh nghiệp bước sang vòng gọi vốn mới - mỗi giai đoạn doanh nghiệp phát triển cổ phần bạn nắm giữ sẽ tăng giá trị

- Bạn cũng có thể giữ cổ phần doanh nghiệp cho tới khi doanh nghiệp lên sàn chứng khoán, thặng dư giá trị cổ phần sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Hãy cùng xem mô tả chi tiết về gói đầu tư này nhé

Cùng đăng ký đầu tư theo form bên dưới để nhận hợp đồng chi tiết!

Bản quyền © 2020 BestB Capital