Chương trình bàn khởi nghiệp Startup Desk do Quỹ đầu tư Focus và BestB Capital đồng tổ chức

clock-icon 2024-04-19 17:09:22
985751 eye-icon

Chương trình bàn khởi nghiệp Startup Desk do Quỹ đầu tư Focus và BestB Capital đồng tổ chức

Hai quỹ bắt tay có ngay 👉STARTUP DESK

Chương kết nối các cá nhân, tổ chức để khởi động hoặc phát triển các dự án khởi nghiệp của họ. Bằng cách:

📍 Kết nối họ với nhau - cùng thảo luận cơ hội kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm

📍 Giúp họ tiếp cận với chuyên gia để học hỏi, tham vấn về các vấn đề tồn tại tại Doanh nghiệp khởi nghiệp để tối ưu hóa

📍 Tìm kiếm các nguồn vốn thông qua các quỹ đầu tư trong và ngoài nước

💯 Tất cả đều nằm trong một cộng đồng sôi động của những người cùng chí hướng.

⏳ Chương trình được tổ chức định kỳ vào thứ 5 hàng tuần tại tòa nhà Focus Capital Tầng 7, 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội và chỉ giới hạn 25 ghế trong mỗi chương trình.

👉 Các bạn quan tâm đăng ký tham gia tại link: https://forms.gle/agMnX6huvZHfxyTi9

✨ Tham gia nhóm zalo Startup Desk: https://zalo.me/g/vgpotu959

Bản quyền © 2020 BestB Capital